top of page

Trivselregler

Tänk på att inte överbelasta vår jour. Utanför ordinarie arbetstid är det antingen Dennis Andersson eller Adib Al Ibrahim som har jouren. Ni hittar deras nummer under Kontakt. I det fall ni ringer ut våra jourhavande vaktmästare för något ni själva är skyldiga till, såsom oaktsamhet, kommer ni att påföras kostnad för detta. 

För att atmosfären i hyreshusen ska vara trevlig är det viktigt att visa hänsyn grannar emellan. Som ett led i miljöomsorg är det inte tillåtet att röka i våra lägenheter. Nedan följer trivselregler som gäller för samtliga hyreshus. 

 

 

Tänk på att det efter klockan 22.00 ska vara tyst i husen.

      

För att värna om miljön är det viktigt att sopsortera. Matavfallspåsar finns att hämta på vaktmästarkontoret: Byavägen 14 i Tomelilla. ( Källaren på gaveln).

 

Tvättstugorna är hyresgästernas gemensamma ansvar. Tvätta bara på utsatta tvättider och städa efter dig när du är klar. Det är absolut förbjudet att tvätta/torktumla mattor, fjäderkuddar och tunga textilier. Det är också jätteviktigt att ta bort luddet från maskinerna då de annars utgör en brandrisk.

 

Håll entredörrar och källardörrar stängda och låsta, för allas säkerhet.

bottom of page